Schließen

Martin Hofer

5. Dan Tatsu Tora Kai Ju-Jitsu

3. Dan DKV Karate

1. Dan WTF TaeKwonDo

1. Kyu und Instructor ISKFA (International Stick an Knife Fighting Association)

Robert Krome

4. Dan Tatsu Tora Kai Jiu-Jitsu

2. Dan Judo

2. Dan Goshin Jitsu

1. Dan Muso Jikiden Eishin Ryu Iai-Jitsu

1. Dan Ju Go Ryu Toide Jiu-Jitsu

 

Oliver Langner

1. Dan Tatsu Tora Kai Ju-Jitsu

Felix Just

1. Dan Tatsu Tora Kai Ju-Jitsu

1. Kyu Muso Jikiden Eishin Ryu Iai-Jitsu

3. Kyu Judo